0
0.00
 • Krepšelis tuščias

  Neturite jokių prekių savo krepšelyje

Saugumas ir privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

  1. Sąvokos
   1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.baldai123.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „SAKVELIS“, įmonės kodas 279907160, adresas – Dariaus ir Girėno g. 21, LT-72217 Taragė, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@baldai123.lt.
  1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.baldai123.lt.
  1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.
  1.4. Registracija – Pirkėjo duomenų suvedimas į svetainėje www.baldai123.lt pateiktą anketą.

 

  2. Bendrosios nuostatos
  2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.
  2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

 

  3. Asmens duomenų tvarkymas
  3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
  3.2. Pirkėjas turite teisę keisti ir (arba) atnaujinti registracijos anketoje pateiktą informaciją.
  3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje www.baldai123.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Atlikdamas Registraciją Pirkėjas sutinka, kad jo nurodyti elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją elektroninio pašto adresu info@baldai123.lt.
  3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
  3.5. Ne asmeninius Pirkėjo duomenis, t. y. duomenis, susijusius su Pirkėjo įsigytomis prekėmis, Duomenų valdytojas gali naudoti statistikos tikslais. Toks statistikos duomenų rinkimas neleis tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybę. Duomenų valdytojas pasilieka teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.
  3.6. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
  3.7. Asmens duomenys yra saugojami 2 metus (garantinis laikotarpis) aktyviojoje duomenų bazėje. Suėjus šiam terminui duomenys yra automatiškai ištrinami, išskyrus lieka elektroninio pašto adresas ir telefono numeris rinkodaros tikslams, jei duomenų subjektas nėra pranešęs, kad nenori, jog jo duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslams.

 

  4. Taisyklių keitimas
  4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.baldai123.lt interneto parduotuvėje.
  4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra atsiranda interneto parduotuvėje www.baldai123.lt.
  4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
  4.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

 

  5. Informacijos pateikimas ir perdavimas
  5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@baldai123.lt arba paštu.
  5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

 

  6. Slapukai (angl. cookies). Ką slapukai daro? Kaip atsisakyti slapukų?
  6.1. Į jūsų kompiuterio naršyklę www.baldai123.lt gali įrašyti slapukų (angl. cookies). Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas renkant tam tikrą informaciją apie Jūsų kompiuterį. Duomenų rinkiniuose nėra asmeninės informacijos, bet jei teikiate tokią informaciją mums, pvz., registruodamiesi mūsų svetainėje, tai gali būti nuoroda į informaciją, esančią duomenų rinkinyje.
  6.2. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios ar kitos svetainės savybėmis.
  6.3. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

 

  Aplankykite
  http://www.omniture.com/privacy/optout.html?return_url=&javascript_enabled=true
  ir vykdykite atsisakymo instrukcijas. Atsisakymo procesas reikalauja, kad leistumėte savo kompiuteryje įrašyti slapuką, kuris rodo, kad nenorite būti stebimas www.baldai123.lt . Jeigu pašalinsite šį slapuką iš savo kompiuterio, stebėjimas bus atnaujintas.

 

Iškilus klausimams, kreipkitės:

Telefonu: 869096555

El. paštu: info@baldai123.lt

Login

Lost your password?